Wykrywanie wycieków wody - gazu - kanalizacji

Wycieki w instalacjach hydraulicznych jeśli są poza zasięgiem wzroku, mogą pozostać niezauważone przez długi czas. Rury wodociągowe – ogrzewanie podłogowe są ukryte pod podłogą i w ścianach a zewnętrzna instalacja  jest zakopana pod ziemią co utrudnia dokładną lokalizację przecieku.

Wyciekająca woda może przelewać się z miejsca uszkodzenia po konstrukcji budynku i pojawić się w zupełnie innym miejscu, co może nas zmylić.Kucie na oślep może się okazać kosztowne jednak posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykrywania wycieków dzięki któremu możemy precyzyjnie określić miejsce naprawy .  

 
 

Wyciek gazu

Lokalizujemy miejsce ulatniania się gazu specjalnym detektorem. Usuwamy wszystkie nieszczelności wykryte w instalacji gazowej oraz wystawiamy protokół do zakładu gazowniczego.

Wycieki z ogrzewania

Wykrywamy wyciek wody z ogrzewania podłogowego - rur grzewczych - Wykonujemy próby ciśnieniowe oraz kontrolę szczelności instalacji centralnego ogrzewania.

Wyciek wody

Wycieki z instalacji wodociągowej są często bardzo trudne do odnalezienia i wymagają doświadczenia oraz profesjonalnego sprzętu.

Nieszczelność kanalizacji

Nieprzyjemne zapachy i zacieki na ścianach mogą być przyczyną nieszczelnej rury kanalizacyjnej i powstawania przecieków.

Lokalizacja przecieków

Wykorzystujemy nowoczesną technologię do precyzyjnego ustalania źródła przecieku.

Odetnij dopływ wody na głównym zaworze odcinającym przy wodomierzu i wyłącz bezpieczniki przy liczniku elektrycznym aby nie doszło do porażenia prądem następnie wezwij pogotowie hydrauliczne .
Drobny nieskomplikowany przeciek na instalacjach można zlokalizować w ciągu godziny,wycieki w dużych budynkach i na rozległym terenie potrafią zająć nam kilka godzin a niekiedy dni.

Tak po ustaleniu miejsca z którego wycieka woda przystępujemy do naprawy instalacji hydraulicznej .

Jeżeli rury są w dobrym stanie wykonujemy  naprawę punktową .W przypadku złego stanu rurociągu po konsultacji z klientem wymieniamy całe odcinki.

.